This page in English 🇬🇧

Doelstelling

Stichting Oekraïners in Nederland heeft als hoofddoel de bevordering van de integratie van de Oekraïense gemeenschap binnen de Nederlandse samenleving, terwijl het hun unieke culturele identiteit, taal, tradities en religieuze waarden koestert en doorgeeft aan toekomstige generaties. De stichting legt nadruk op het ondersteunen van Oekraïners, zowel in Nederland als in Oekraïne, met bijzondere aandacht voor gebieden die zwaar getroffen zijn door de oorlog.

Een essentieel aspect van de werkzaamheden van de stichting is het verstrekken van humanitaire hulp. Dit omvat het coördineren van noodzakelijke medische voorzieningen, beschermingsmiddelen en andere vormen van hulp, zowel aan burgers als aan de strijdkrachten van Oekraïne. Daarbij biedt de stichting ook ondersteuning aan ontheemden en vluchtelingen door middel van informatieve hulp, mentale gezondheidsondersteuning, vertaaldiensten en humanitaire bijstand.

Verder zet de stichting zich in voor het bevorderen van culturele uitwisseling en educatie. Dit gebeurt door het organiseren van evenementen zoals filmvertoningen, tentoonstellingen, concerten, seminars, festivals, kunstgebeurtenissen, literaire avonden en creatieve masterclasses. Deze activiteiten dienen niet alleen om de Oekraïense cultuur te vieren en te delen, maar ook om het bewustzijn en begrip over de Oekraïense situatie binnen de Nederlandse gemeenschap te vergroten.

Ten slotte streeft de stichting naar transparantie en doeltreffendheid in haar financiële activiteiten, door fondsen te werven en deze op een verantwoordelijke en efficiënte manier in te zetten voor haar humanitaire en culturele projecten. Met een groeiend team van toegewijde vrijwilligers en de steun van de gemeenschap, werkt de Stichting Oekraïners in Nederland onvermoeibaar aan het realiseren van deze doelstellingen, met het uiteindelijke doel om een brug te slaan tussen de Nederlandse en Oekraïense gemeenschappen en een positieve impact te hebben op het leven van vele mensen.

Ons verhaal

De Stichting ‘Oekraïners in Nederland’ werd opgericht in februari 2014 en werd de eerste organisatie in Nederland die de Oekraïense gemeenschap in Nederland een officiële status verleende. Het is de meest actieve vereniging waaromheen de meerderheid van de Oekraïense gemeenschap zich verzamelt. De Stichting pleit voor de ideeën van actieve integratie van Oekraïners in de Nederlandse samenleving, gebaseerd op het behoud van hun eigen identiteit, de mogelijkheid om Oekraïense culturele en religieuze tradities te volgen en deze aan hun kinderen te onderwijzen. De Stichting ‘Oekraïners in Nederland’ is een permanent lid van de Oekraïense Wereldcoördinatieraad (UWCC), Wereldcongres van Oekraïense Jongerenorganisaties (WCUYO), Wereldfederatie van Oekraïense Vrouwenorganisaties (WFUWO) en een geassocieerd lid van het Wereldcongres van Oekraïners (WCU).

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

 1. Integratie en Ondersteuning van de Oekraïense Gemeenschap in Nederland: Het beleid richt zich op het bevorderen van de integratie van Oekraïense immigranten in de Nederlandse samenleving. Dit omvat taalondersteuning, educatieve programma’s en hulp bij sociale en beroepsmatige integratie. Tegelijkertijd streeft de stichting ernaar om de Oekraïense identiteit, cultuur, taal en religieuze tradities binnen de diaspora te behouden en te promoten.

 2. Humanitaire Hulp aan Oekraïne: Een cruciaal onderdeel van het beleid is het verlenen van humanitaire hulp aan personen die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. Dit omvat het verzamelen, coördineren en distribueren van medische voorzieningen, beschermingsmiddelen en andere noodzakelijke hulpgoederen.

 3. Ondersteuning van Ontwortelden en Vluchtelingen: De stichting zet zich in voor de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen en ontheemden, zowel in Nederland als in andere gebieden. Dit behelst mentale gezondheidsondersteuning, juridische hulp, en het verstrekken van essentiële levensbehoeften.

 4. Culturele en Educatieve Activiteiten: Het beleidsplan omvat het organiseren van culturele en educatieve evenementen die gericht zijn op het bevorderen van de Oekraïense cultuur en geschiedenis. Dit kan variëren van kunsttentoonstellingen en muziekconcerten tot educatieve seminars en workshops.

 5. Bewustwording en Advocacy: Het verhogen van het bewustzijn over de situatie in Oekraïne en het bevorderen van steun voor de Oekraïense zaak staat centraal in het beleid. Dit wordt bereikt door het organiseren van publieke evenementen, het deelnemen aan politieke forums en het werken met media en andere platforms.

 6. Financieel Beheer en Transparantie: Het beleidsplan benadrukt het belang van effectief financieel beheer en transparantie in alle activiteiten. Dit omvat het efficiënt inzamelen van fondsen, het zorgvuldig beheren van uitgaven en het regelmatig rapporteren aan donateurs en de community.

 7. Vrijwilligerswerk en Gemeenschapsbetrokkenheid: De stichting moedigt actieve deelname van vrijwilligers aan en streeft naar het opbouwen van een sterke gemeenschap van ondersteuners. Dit beleid richt zich op het werven, trainen en behouden van vrijwilligers om de diverse activiteiten van de stichting te ondersteunen.

Dit beleidsplan weerspiegelt de toewijding van Stichting Oekraïners in Nederland aan het ondersteunen van de Oekraïense gemeenschap en aan het bieden van hulp waar dat het meest nodig is, zowel lokaal als internationaal.

Beloningsbeleid

 1. Geen Beloning voor Vrijwilligerswerk en Bestuursfuncties: Overeenkomstig de missie en de ethische normen van de stichting, ontvangen vrijwilligers en bestuursleden geen financiële beloning voor hun werk en inzet. Dit beleid onderstreept de filantropische aard van de organisatie, waarbij de bijdragen van individuen volledig voortkomen uit hun toewijding en vrijwillige betrokkenheid bij de doelstellingen van de stichting.

 2. Vergoeding van Gemaakte Kosten: Hoewel er geen beloningen worden verstrekt, erkent de stichting dat vrijwilligers en bestuursleden mogelijk bepaalde uitgaven maken in het kader van hun werkzaamheden. In dergelijke gevallen voorziet de stichting in de vergoeding van deze gemaakte kosten. Deze vergoedingen zijn echter strikt beperkt tot noodzakelijke en redelijke uitgaven die direct verband houden met de activiteiten van de stichting.

 3. Richtlijnen voor Kostenvergoeding: De stichting hanteert duidelijke richtlijnen en procedures voor de vergoeding van kosten. Dit omvat het indienen van bewijs van uitgaven, zoals bonnen of facturen, en een voorafgaande goedkeuring van uitgaven door een bevoegd persoon binnen de organisatie. Alleen kosten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de activiteiten van de stichting en die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze activiteiten komen in aanmerking voor vergoeding.

 4. Transparantie in Kostenvergoedingen: De stichting zet zich in voor transparantie bij het beheren van vergoedingen. Alle vergoedingen worden nauwkeurig gedocumenteerd en opgenomen in de financiële administratie van de stichting.

Dit beloningsbeleid weerspiegelt de integriteit en de ethische standaarden van Stichting Oekraïners in Nederland en zorgt ervoor dat alle middelen en inspanningen direct bijdragen aan het bereiken van haar doelstellingen, zonder financiële beloning voor individuele bijdragen.

Leiderschap

 • Vira Lutsenko-Zwaan
 • Lyudmyla Lisovska
 • Vitaliy Tonenchuk
 • Oleksandr Tomashchuk